Omstrukturering i styrelsen för Sveriges Bussföretag förstärker branschens ansvarstagande

Bussföretagen

Sveriges Bussföretag, det tongivande bransch- och arbetsgivarförbundet för den svenska busstrafiken, stärker sin position som en central aktör i transportsektorn genom nyval och omval av ledamöter till dess styrelse. Vid årsstämman i Stockholm den 16 maj, valdes Tomas Byberg återigen enhälligt till ordförande, vilket signalerar en fortsatt stabilitet i ledningen. Byberg, som till vardags är … Läs mer

Svenska turistbussföretag: Osäker framtid trots starkt 2023

Turistbuss

Efter ett framgångsrikt år 2023 står svenska turistbussföretag inför en osäker framtid, präglad av blandade förväntningar och externa utmaningar. Detta framgår av Sveriges Bussföretags årliga rapport, som belyser de skiftande trenderna inom turist- och beställningstrafik med buss. Starkt år med blandade resultat 2023 var ett starkt år för beställningstrafiken i Sverige, vilket visade sig vara … Läs mer

Förslag att stärka säkerheten i kollektivtrafiken välkomnas

Stadsbuss i Ängelholm

I ljuset av den ökade hotbilden och det försämrade säkerhetsläget i Sverige har Trafikverket och Transportstyrelsen nyligen presenterat en gemensam utredning om förstärkt skydd för järnvägs- och kollektivtrafik. Denna utredning, som initierades för att hantera de växande säkerhetsutmaningarna i samhället, har mötts med ett övervägande positivt bemötande från branschaktörer, inklusive Sveriges Bussföretag. Sveriges Bussföretags syn … Läs mer

Västtrafiks biljettkontrollanter går Under Cover

Civilklädda biljettkontrollanter på Västtrafik

Från och med den 5 februari kommer Västtrafik att testa civila biljettkontroller i zon A, som omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Detta initiativ är en del av Västtrafiks ansträngningar för att bekämpa fuskåkning och öka antalet betalande resenärer. Under Cover-biljettkontroller I ett försök att göra biljettkontrollerna mer effektiva och mindre förutsägbara, kommer Västtrafik att … Läs mer

Länstrafiken Örebro inför kroppskameror på biljettkontrollanter

Biljettkontrollant

Från och med 15 januari 2024 kommer resenärer i Länstrafikens stads- och regiontrafik i Örebro län att märka en förändring. Länstrafikens biljettkontrollanter kommer nu att vara utrustade med kroppskameror, i enlighet med företagets nya säkerhetsåtgärder. Ny teknik för ökad trygghet De nya kroppskamerorna, som är ungefär lika stora som en mobiltelefon, bärs synligt på kontrollanternas … Läs mer

Gratis stadstrafik i Alvesta

Alvestaborna kan sedan i söndags resa med sin helt nya stadsbuss. Slingan omfattar 21 hållplatser och är den första stadslinjen i Alvestas historia – dessutom är den helt gratis att åka med under första året. Trafiken drog igång den 10 december och kommer att köras under en testperiod på två år. Första året kommer Alvesta … Läs mer

Fortsatt elektrifiering av Västtrafiks bussnät

Elektrifiering av Västtrafiks lokaltrafik.

Västtrafik, en av Sveriges ledande aktörer inom kollektivtrafiken, har tagit ett betydande steg mot en hållbar och miljövänlig framtid. Genom en nyligen avslutad upphandling har man lagt grunden för en helt elektrifierad bussflotta i Alingsås och i flera städer i Skaraborg. Denna artikel granskar de detaljer och konsekvenser av dessa upphandlingar. Alingsås stadstrafik tar steget … Läs mer

Tvångsarbete och etiska dilemman i svensk kollektivtrafik: En granskning av elbussars mörka sida

BYD-buss, Skånetrafken

Sverige har länge varit en förebild när det gäller hållbarhet och miljövänliga lösningar. En av de mest framträdande satsningarna är elektrifieringen av kollektivtrafiken, där elbussar spelar en central roll. Men en ny rapport kastar en skugga över denna gröna revolution. Rapporten, beställd av ETI Sverige och flera svenska lokaltrafikmyndigheter, avslöjar allvarliga människorättskränkningar i tillverkningskedjan för … Läs mer

Bussar med solceller på taket – en framtidsvision

Tindo - solcellsbussen

Tänk dig en värld där kollektivtrafiken inte bara är bekväm och effektiv, men också 100 procent grön. Det är inte science fiction; det är en möjlig framtid tack vare solcellstekniken. I denna artikel granskar vi potentialen av bussar utrustade med solceller på taket. En sådan innovation skulle inte bara minska kollektivtrafikens koldioxidutsläpp, men även vara … Läs mer

Nytt kollektivavtal för Sveriges Bussföretag

Turistbuss

Det nya kollektivavtalet mellan Sveriges Bussföretag och Kommunal är nu i hamn, och det är goda nyheter för branschen. Avtalet som gäller för omkring 24 000 anställda i bussbranschen sträcker sig över två år. Med en löneökning på 7,4 procent och löften om stabila förutsättningar, markerar detta en viktig utveckling i en tid av ekonomisk … Läs mer