Buss on Demand: Västtrafik testar anropsstyrd trafik i Ulricehamn

Möjligheten att kunna ta bussen när och var du vill kan snart bli verklighet i Ulricehamn, tack vare Västtrafiks ambitiösa pilotprojekt ”Buss on Demand”. Testet, som startar omedelbart och löper till april 2024, utlovar en tjänst där traditionell kollektivtrafik möter individens behov för flexibilitet. Med andra ord, det här är inte din vanliga busstjänst med fasta turer och linjer; istället rör det sig om en anpassningsbar lösning där resenärer själva bestämmer resvägen.

Så här fungerar Buss on Demand

Det är enkelt: resenärer bokar sin resa via en särskild app kallad Buss on Demand. Om en biljett måste köpas, dirigeras användaren vidare till den vanliga Västtrafik To Go-appen. Det fascinerande med tjänsten är dess adaptiva karaktär. Upphämtningsplatsen kan vara en traditionell busshållplats eller en virtuell sådan, som endast syns i appen. En buss kommer därefter, oftast inom 10-20 minuter, och tar resenären till önskad destination. Rutter anpassas löpande beroende på var resenärer behöver plockas upp och släppas av.

Potentialen för hållbart resande

Västtrafiks huvudmål med detta initiativ är att underlätta omställningen till hållbart resande och, om möjligt, minska antalet bilresor. ”Det kan vara ett utmärkt alternativ för områden där den vanliga kollektivtrafiken inte riktigt räcker till, eller i situationer där föräldrar ofta skjutsar sina barn till aktiviteter”, säger Per Nyrenius, utvecklingsledare på Västtrafik.

Varför Ulricehamn?

Ulricehamn anses vara en lämplig plats för detta experiment på grund av stadens geografi, resandemönster och folkmängd. ”Vi tror att detta test kan få fler Ulricehamnbor att välja bussen framför bilen,” säger Västtrafiks ordförande, Bijan Zainali. Dessutom är det ett samarbete mellan Ulricehamns kommun och trafikoperatören Connect Buss, vilket ytterligare stärker projektets förankring på lokal nivå.

Är detta framtiden för kollektivtrafik?

Buss on Demand representerar en slags mellanväg mellan privatbilism och traditionell kollektivtrafik. Det kombinerar det bästa av två världar: flexibiliteten hos bilresor och kollektivtrafikens kostnadseffektivitet och miljöfördelar. ”Detta är en naturlig utveckling för kollektivtrafiken,” säger Louise Jeppsson, ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Detaljer om tjänsten och biljetter

Buss on Demand kommer att finnas tillgängligt i hela Ulricehamns tätortsområde och körs måndag till fredag mellan klockan 7-21, samt lördag och söndag mellan 10-21. Västtrafiks vanliga biljetter, inklusive periodbiljetter och seniorkort, gäller, och prisstrukturen förblir densamma som för en enkelresa med den ordinarie kollektivtrafiken.

En väg mot en mer anpassad och hållbar kollektivtrafik

Buss on Demand är inte bara en tjänst; det är en vision om en mer anpassad och hållbar kollektivtrafik som prioriterar individen utan att för den delen kompromissa med kollektivets behov. Projektet i Ulricehamn blir en intressant testbädd för denna idé och kan komma att sätta tonen för hur framtidens kollektivtrafik ser ut, inte bara i Västsverige utan potentiellt i hela landet.

Bild: Eddie Löthman