Förslag att stärka säkerheten i kollektivtrafiken välkomnas

Stadsbuss i Ängelholm

I ljuset av den ökade hotbilden och det försämrade säkerhetsläget i Sverige har Trafikverket och Transportstyrelsen nyligen presenterat en gemensam utredning om förstärkt skydd för järnvägs- och kollektivtrafik. Denna utredning, som initierades för att hantera de växande säkerhetsutmaningarna i samhället, har mötts med ett övervägande positivt bemötande från branschaktörer, inklusive Sveriges Bussföretag. Sveriges Bussföretags syn … Läs mer

Västtrafiks biljettkontrollanter går Under Cover

Civilklädda biljettkontrollanter på Västtrafik

Från och med den 5 februari kommer Västtrafik att testa civila biljettkontroller i zon A, som omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Detta initiativ är en del av Västtrafiks ansträngningar för att bekämpa fuskåkning och öka antalet betalande resenärer. Under Cover-biljettkontroller I ett försök att göra biljettkontrollerna mer effektiva och mindre förutsägbara, kommer Västtrafik att … Läs mer

Länstrafiken Örebro inför kroppskameror på biljettkontrollanter

Biljettkontrollant

Från och med 15 januari 2024 kommer resenärer i Länstrafikens stads- och regiontrafik i Örebro län att märka en förändring. Länstrafikens biljettkontrollanter kommer nu att vara utrustade med kroppskameror, i enlighet med företagets nya säkerhetsåtgärder. Ny teknik för ökad trygghet De nya kroppskamerorna, som är ungefär lika stora som en mobiltelefon, bärs synligt på kontrollanternas … Läs mer

Säkerhetsutmaningar i bussbranschen och hur vi kan möta dem

Buss, interiör.

Säkerhet är en av de viktigaste frågorna inom transportsektorn, och bussbranschen är inget undantag. Som en central del av samhällets infrastruktur spelar bussar en avgörande roll i att säkert transportera miljontals människor varje dag. Vi tittar närmare på de stora säkerhetsutmaningar som bussbranschen står inför och hur de kan mötas. Den mest direkta säkerhetsaspekten inom … Läs mer