Länstrafiken Örebro inför kroppskameror på biljettkontrollanter

Från och med 15 januari 2024 kommer resenärer i Länstrafikens stads- och regiontrafik i Örebro län att märka en förändring. Länstrafikens biljettkontrollanter kommer nu att vara utrustade med kroppskameror, i enlighet med företagets nya säkerhetsåtgärder.

Ny teknik för ökad trygghet

De nya kroppskamerorna, som är ungefär lika stora som en mobiltelefon, bärs synligt på kontrollanternas uniform. Dessa kameror är designade för att förbättra säkerheten för både resenärer och personal. Kamerorna kommer att vara ständigt på, men inspelat material sparas endast i 30 sekunder innan det spelas över, om inte kontrollanten aktivt väljer att spara inspelningen. Detta inspelade material lagras på skyddade dataservrar och kan endast begäras ut av polis eller behörig utredare vid behov av brottsutredning.

Utökad kontrollverksamhet

Länstrafiken Örebro har som mål att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Med införandet av kroppskameror och en utökad kontrollverksamhet, hoppas man på en tryggare resa för alla. Kontrollanterna, utrustade med uniformer som bär Länstrafikens logotyp, kommer inte bara att kontrollera biljetter utan även vara tillgängliga för att hjälpa resenärer med frågor om deras resa.

Fokus på service och information

Biljettkontrollanterna kommer att fungera som en informationsresurs för resenärerna. De kan hjälpa till med resesök i Länstrafikens app, informera om giltigheter för olika biljettyper, och svara på frågor om resmål. Detta tillvägagångssätt syftar till att göra kollektivtrafiken mer användarvänlig och tillgänglig.

Ökade tilläggsavgifter

I linje med den utökade kontrollverksamheten höjdes tilläggsavgifterna den 9 januari 2024. För vuxna över 20 år är avgiften nu 1 600 kr, för ungdomar mellan 7-19 år 1 000 kr, och avgiften för ogiltigt skolkort förblir 250 kr. Dessa åtgärder är tänkta att uppmärksamma vikten av att betala för kollektivtrafiken.

Ett fyraårigt avtal

Det nya avtalet med Q Security AB som gäller från och med 1 januari 2024, sträcker sig över fyra år. Detta markerar en ny era i Länstrafikens arbete för att säkerställa en trygg och effektiv kollektivtrafik.

Sammanfattning

Genom att införa kroppskameror och stärka sin kontrollverksamhet, tar Länstrafiken Örebro viktiga steg för att förbättra tryggheten och servicen i kollektivtrafiken. Dessa åtgärder är avsedda att skapa en säkrare och mer angenäm miljö för både personal och resenärer. Med dessa förändringar hoppas Länstrafiken att fler ska uppskatta och använda sig av kollektivtrafiken i Örebro län.