Nedskärningar i SL-Trafiken 2024 – flera busslinjer läggs ner

Det är ingen tvekan om att kollektivtrafikens landskap har genomgått drastiska förändringar under de senaste åren. Pandemin, kombinerat med nya arbetsmönster och geopolitiska spänningar, har tillsammans omformat hur människor reser. En nyligen publicerad pressrelease från SL (Storstockholms Lokaltrafik) kastar ljus på de kommande förändringarna i SL-trafiken 2024 – förändringar som kommer att påverka bussbranschen i Stockholm direkt.

Ekonomisk obalans

Till att börja med är det tydligt att SL:s ekonomiska situation är pressad. Resande har minskat markant, vilket har lett till minskade biljettintäkter. David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för AB SL, påpekade att trots ett radikalt minskat resande, körde SL full trafik genom hela pandemin. Det har resulterat i en ekonomisk obalans som har pågått sedan 2020. Kombinerat med detta har trafikkostnaderna ökat med 14 procent jämfört med 2019, främst på grund av högre bränslepriser på världsmarknaden.

Geopolitiska faktorer

Rysslands krig mot Ukraina har dessutom adderat ytterligare komplexitet genom att störa globala försörjningskedjor, vilket har lett till prisstegringar på olika varor som är viktiga för kollektivtrafiken.

Direkta konsekvenser för busslinjer

Till bussbranschen kommer de mest påtagliga förändringarna att vara:

 • Nedläggning av busslinjer
  Linjerna 452, 453 och 454 i Nacka kommer att läggas ned.
 • Utglesad tidtabell
  Många andra linjer kommer att drabbas av en utglesad tidtabell.
 • Anpassning till förändrade resmönster
  Det råder en anpassning till nya resvanor, med minskat resande som en konsekvens av ökat distansarbete.
 • Översyn av bussavtalen
  Lagneholm nämner att det kan bli ytterligare översyner inom bussavtalen, inklusive innerstadstrafik och Lidingö.

Vad innebär detta för branschen?

För det första kommer bussbolagen att möta utmaningar i form av minskade intäkter och ökad osäkerhet. Det kan också innebära en minskad efterfrågan på nya bussar och reservdelar, vilket i sin tur kan ha en dominoeffekt på tillverkare och leverantörer.

För det andra kan det påverka personalstyrkan. Med färre linjer och turer kan det leda till att mindre personal behövs, vilket öppnar upp frågor kring arbetsvillkor och anställningssäkerhet.

Framtidsutsikter och förberedelser

I den pågående osäkerheten är det viktigare än någonsin för bussbolag att förbereda sig på möjliga scenarier. Det kan innebära allt från att diversifiera tjänsteutbudet, investera i mer kostnadseffektiva bussar eller att stärka digitala plattformar för att attrahera en bredare användarbas.

Lagneholm påpekar att planeringen för 2024 inte är helt klar och att det kan komma ytterligare förändringar. Det skapar en flytande situation där bussbranschen kommer att behöva vara smidig och anpassningsbar.

SL:s ansträngda ekonomi och förändringar i resmönster skapar en tuff verklighet för bussbranschen i Stockholm. Med minskade intäkter och ökade driftkostnader är det tydligt att 2024 kommer att bli ett utmanande år. Det ställer krav på bussbranschen att vara flexibel och anpassningsbar, inte bara för att överleva utan också för att finna nya möjligheter i en snabbt föränderlig värld.