Svenska turistbussföretag: Osäker framtid trots starkt 2023

Efter ett framgångsrikt år 2023 står svenska turistbussföretag inför en osäker framtid, präglad av blandade förväntningar och externa utmaningar. Detta framgår av Sveriges Bussföretags årliga rapport, som belyser de skiftande trenderna inom turist- och beställningstrafik med buss.

Starkt år med blandade resultat

2023 var ett starkt år för beställningstrafiken i Sverige, vilket visade sig vara en fortsatt drivkraft för branschens omsättning. Två av tre företag rapporterade en ökning av omsättningen jämfört med året innan, även om taktens var något lägre än tidigare. Däremot varierade resultaten betydligt inom paketresesegmentet, där endast en tredjedel av företagen såg en omsättningsökning medan över hälften upplevde stagnation.

Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, påpekar att även om beställningstrafiken har återhämtat sig väl efter pandemin, fortsätter paketresorna, särskilt till Europa, att släpa efter. ”Det är dessa resor som historiskt sett har varit volymmässigt betydande”, förklarar Grönlund.

Personalbrist och operationella utmaningar

En signifikant utmaning som kvarstår är bristen på personal, vilket tvingat många företag att tacka nej till potentiella uppdrag. Denna brist på kvalificerad personal är särskilt problematisk i en bransch med tydliga säsongsvariationer och ett stort behov av deltidsarbetskraft.

”Denna problematik ser inte ut att försvinna och ställer till det för oss på flera olika sätt”, kommenterar Grönlund.

Framtidens utmaningar

Företagen inom branschen uttrycker även oro över andra faktorer som kan påverka deras verksamhet i framtiden. Bland dessa faktorer finns inflation, krav på miljözoner som ses som orimliga, och en pågående brist på reservdelar. Dessutom kan nya EU-regler som är tänkta att reglera paketresearrangörer ha en stark negativ inverkan, särskilt på mindre företag.

Nästan hälften av företagen inom researrangörsverksamheten tror dock på en ökning av omsättningen de närmaste fem åren, medan resten förväntar sig oförändrad eller minskad omsättning.

Långsiktiga förutsättningar krävs

För att navigera framgångsrikt genom dessa osäkra tider efterlyser Grönlund stabila och rimliga villkor för branschen. ”Vi behöver förutsättningar som inte bara hjälper oss att överleva utan även att blomstra och fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster till våra kunder”, säger Grönlund. ”Det handlar om att skapa en miljö där företag kan utvecklas och ta hand om sina gäster på bästa möjliga sätt.”

Svenska turistbussföretag ser tillbaka på ett starkt 2023 men står inför en osäker framtid med flera ekonomiska och regulatoriska utmaningar. Framtiden kräver att dessa företag inte bara anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden utan också navigerar genom ett landskap fyllt av nya regelverk och globala osäkerheter.