Tvångsarbete och etiska dilemman i svensk kollektivtrafik: En granskning av elbussars mörka sida

Sverige har länge varit en förebild när det gäller hållbarhet och miljövänliga lösningar. En av de mest framträdande satsningarna är elektrifieringen av kollektivtrafiken, där elbussar spelar en central roll. Men en ny rapport kastar en skugga över denna gröna revolution. Rapporten, beställd av ETI Sverige och flera svenska lokaltrafikmyndigheter, avslöjar allvarliga människorättskränkningar i tillverkningskedjan för elbussar och deras batterier i Kina.

Metod och alarmerande fynd

Rapporten bygger på en omfattande datainsamling, inklusive granskning av 1,12 miljoner inlägg på kinesiska sociala medier och officiella dokument. Resultaten är skrämmande. De visar på systematiskt tvångsarbete, diskriminering, extrem övertid och farliga arbetsförhållanden, bland annat. Det är inte bara uigurer i Xinjiang som drabbas, utan även andra minoritetsgrupper, unga praktikanter och fattiga hushåll.

Offentlig upphandling: En komplex utmaning

Svenska trafikhuvudmän har ambitionen att all kollektivtrafik ska vara hållbar, inte bara miljömässigt utan också socialt. Men det finns hinder. Det är svårt att genomföra revisioner i Kina, och nuvarande upphandlingsregler gör det omöjligt att utesluta enskilda länder. Detta skapar en komplex situation där goda intentioner kolliderar med verkligheten.

Rekommendationer och framåtblick

ETI Sverige har lagt fram en rad rekommendationer för att hantera dessa utmaningar. Dessa inkluderar:

  • Tydliga krav i offentliga upphandlingar som är i linje med internationella mänskliga rättigheter.
  • Användning av EU:s direktiv om offentlig upphandling och Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) för att fastställa sociala kriterier.
  • Samarbete med andra upphandlingsmyndigheter, även internationellt, för att stärka inflytandet och utveckla gemensamma tillvägagångssätt.

För att hantera riskerna med tvångsarbete rekommenderas bland annat full spårbarhet av leverantörskedjor och strikta villkor för att säkerställa att inget tvångsarbete används i tillverkningen.

Ett etiskt vägskäl

Sverige står vid ett etiskt vägskäl. Å ena sidan finns en stark vilja att gå före i den gröna omställningen och skapa en hållbar framtid. Å andra sidan har vi nu bevis på att denna omställning, i sin nuvarande form, bygger på allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är en komplex och mångfacetterad fråga som kräver samarbete på flera nivåer, från lokaltrafikmyndigheter till nationella och internationella beslutsfattare. Det är dags att agera. Det är inte längre möjligt att blunda för de mörka sidorna av vår strävan efter en grönare värld.

FAKTA:

ETI Sverige har beställt rapporten tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL), Västtrafik, Skånetrafiken och Luleå lokaltrafik. Rapporten är gjord av analysföretaget Globalworks.